Home

Welkom op de veiligheidssite van Bloemendaal-Plaswijck. Deze website is opgezet door stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck, de gemeente Gouda en de Politie Gouda. In alle bewonersenquêtes in de afgelopen jaren blijkt dat leefbaarheid en veiligheid verreweg het meest belangrijk voor bewoners is.  Voor ons als bewonersorganisatie/wijkteam is en blijft ‘veiligheid’ dan ook een speerpunt, naast mobiliteit en wijkactiviteiten. Samen met bewoners en wijkpartners besteden we veel tijd en energie aan bewonersbijeenkomsten en de aanpak van overlastplaatsen (Burgenbuurt, Zomen, Mammoet, Lekkenburg/skatebaan). Vooral ook door de inzet van de politie en het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda is de overlast in Plaswijck inmiddels belangrijk afgenomen. Inmiddels gaan we een nieuwe fase in, waarbij bewonersbetrokkenheid en digitale platforms een grotere rol krijgen.